Menimbang Kembali Antara Demokrasi dan Politik Islam di Indonesia

Kepemimpinan politik dalam Islam terlampau unik, kita melihat Barat sebagai kekuasaan yang bertujuan untuk takhta dunia, atau di sebagian lain terpacu pada akhirat saja.  Berbeda dengan politik Islam yang bertujuan untuk dunia dan akhirat melalui tampuk kekuasaan sebagai alat. Ideologi lain baik itu sekulerisme maupun komunisme terus bertahan untuk menafikan Tuhan agar berlepas dari upaya mengatur kehidupan, apalagi perkara politik. Kepemimpinan Islam ditegakkan untuk kokohnya … Read more

Menakar Keislaman Politik Indonesia dalam Konteks Kebangsaan

doa shalat istikharah terkini

Politik dalam Islam bukan semata-mata rimba belantara yang memberi kebebasan bagi yang diamanahi kuasa untuk bertindak membabi-buta. Bukan pula medan pertarungan agar yang kuat menghardik yang lemah. Pemimpin kuat adalah pemimpin yang bisa mengambil keputusan tepat dalam hegemoni politik. Rancangan sistem politik Indonesia cenderung belum memiliki ruang makna yang baku semenjak negeri ini digagas oleh para Guru Bangsa. Politik Terkini Berbagai episode politik Indonesia diwarnai … Read more